Напрями статутної діяльності

Селянська Спілка України є громадською організацією, головною метою діяльності якої є задоволення та захист законних інтересів селянства України, підвищення його добробуту, культурно-освітнього та духовного рівня, активізація трудової та громадської діяльності та інших сфер співробітництва товаровиробників сільськогосподарської продукції та продовольства.

Основними завданнями Спілки є активне сприяння:

 • реалізації пріоритетності соціального розвитку села та агропромислового комплексу України;
 • створенню умов для високоефективної праці, розв’язанню найбільш гострих проблем сільськогосподарського виробництва;
 • збереження права володіти землею українському селянству;
 • розвиток світи, науки;
 • сприяння впровадженню кращих досягнень світового досвіду;
 • здійсненню соціально-економічної політики на селі, яка передбачає якнайшвидше створення умов життя і праці селян на європейському рівні;
 • наданню сільським товаровиробникам  права вибору форм власності та господарювання, вільного розпорядження виробленою продукцією та доходами від її реалізації, забезпечення соціальної та правової захищеності;
 • відродженню та зміцненню культури, охорони здоров’я, високої моральності на селі, духовної спадщини, добрих традицій селянського життя, вихованню в молоді та в суспільстві високої поваги до трудівника та праці на землі;
 • поліпшенню умов життя в сільській місцевості;
 • інформаційне забезпечення сільських жителів про їх юридичні та соціальні права;
 • впровадженню заходів з подолання бідності та безробіття.