В ТПК ВНАУ відбулося засідання круглого столу «Якість і безпека сировини та технологій в харчовій промисловості, як запорука формування сучасних національних традицій харчування»

В ТПК ВНАУ відбулося засідання круглого столу «Якість і безпека сировини та технологій в харчовій промисловості, як запорука формування сучасних національних традицій харчування»

14 листопада 2016 року на базі Технолого-промислового коледжу ВНАУ відбувся круглий стіл: «Якість і безпека та технологій в харчовій промисловості, як запорука формування сучасних національних традицій харчування» за участі науковців, студентів ВНАУ та представників переробних компаній Вінниччини: ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ПрАТ «Літинський молокозавод» ТМ «Білозгар», ТОВ «Аграна Фрут», ТД «Санкруа» та інші.
Учасники круглого столу обговорили сучасний стан та актуальні питання розвитку харчової промисловості України, проблеми гармонізації вітчизняних нормативних документів галузі з європейськими вимогами, регламентів ЄС. Промислове виробництво продуктів повинне забезпечити комплексну переробку сировини – найціннішої харчової сировини. Використання безвідходних технологій виробництва та скорочення матеріальних втрат у харчовій промисловості, адже безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини відносять до основних факторів, що визначають здоров’я населення України і збереження його генофонду. Понад 70 % усіх забруднювачів надходять в організм людини з продуктами харчування.  Вітчизняний ринок продовольства оцінюється фахівцями як один з найменш захищених від неякісної продукції. Однією проблемою є демонополізація харчової промисловості, ослаблення контролю за виробництвом і реалізацією продуктів харчування. 
Зі вступом України до СОТ продовольчий ринок України став більш відкритим. З одного боку, ця відкритість сприяє вирішенню проблеми продовольчого забезпечення населення в умовах скорочення обсягів виробництва продуктів харчування національним сектором сільського господарства, з другого, несе загрозу наповнення ринку низькоякісною продукцією, реалізація якої в інших країнах заборонена. 
Результати контролю якості продуктів харчування свідчать про високі рівні забруднення продуктів токсичними хімічними сполуками, біологічними агентами і мікроорганізмами. У цілому по Україні від 12 до 15% молочної продукції, риби і рибної кулінари, від 7 до 12% м’ясопродуктів не відповідають вимогам стандартів за бактеріологічними показниками. Від 1,5 до 10% проб харчових продуктів містять важкі метали, у тому числі ртуть, винець, кадмій, мідь, цинк, з них від 2,5 до 5% у концентраціях, що перевищують гранично припустимі.

 


Загостилась проблема забруднення продовольства токсинами, що володіють імунодепресивною дією і здатністю викликати злоякісні утворення. Зросло забруднення плодоовочевої продукції переробних підприємств у результаті використання некондиційної сировини.
Використання медичних антибіотиків як харчової добавки, їхнє застосування у ветеринарній практиці приводять до того, що вони виявляються в 15-26% продукції тваринництва і птахівництва. Нераціональне використання в сільському господарстві добрив веде до надлишкового нагромадження нітратів і важких металів у рослинницькій продукції. 
У зв’язку з цим набуває актуальності питання щодо створення належної системи правового забезпечення якості продовольчої продукції, яка реалізується на ринку України.
В Загальній декларації прав людини одним з найважливіших критеріїв гідних умов життя, гарантування якого закріплено у ст. 3 Конституції України, визнається право на їжу на рівні, який є необхідним для підтримання здоров'я і добробуту людини. Тобто приймаючи на себе обов’язок щодо забезпечення основних прав людини, держава несе відповідальність за створення соціально-економічних умов, за яких людина може задовольнити свої потреби у повноцінному харчуванні.

Одним з критеріїв виконання державою зазначеного зобов’язання є наявність належного правового забезпечення якості продовольчої продукції, яка присутня на національному продовольчому ринку. 
Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, особисто мною і колегами було розроблено ряд законопроектів, які проголосовані, стали законами і вирішують проблемні питання продовольчої безпеки в Україні: 
- Закон України «Про продовольчу безпеку», який визначає правові, економічні, соціальні, екологічні та організаційні засади державної політики в сфері формування продовольчої безпеки України, яка є складовою національної безпеки держави. Положення Закону визначають аграрну політику щодо гарантування продовольчої безпеки та є основою для розробки нормативно-правових актів, цільових програм розвитку та проектів, що стосуються питань формування продовольчої безпеки держави.
- Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про молоко та молочні продукти» та інших законотворчих актів щодо посилення заходів боротьби з фальсифікацією молочних продуктів», який передбачає упорядкування сфери маркування і реалізації молоковмісних продуктів, що в свою чергу, дозволить встановити прозорі правила гри на ринку молоко продукції. Цим Закон передбачено встановлення відповідальності за порушення правил маркування та реалізації цієї продукції, що в свою чергу, має підвищити довіру споживача до вітчизняної молочної продукції та поліпшить репутацію українських виробників цієї продукції. 
- Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», який спрямований на забезпечення належного функціонування ринку органічної продукції та сировини, а також гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні.

Розділи
Відео